zámek
nebe
nebe2
roh
menu

Terezské údolí

Náměšť na Hané

nacházíte se

home » příroda

mapa

okolí zámku
mapa

Přírodní rezervace Terezské údolí

Terezské údolí Název Terezské údolí nese už deset let přírodní park, rozprostírající se (na ploše 7,6 km2) mezi obcí Náměšť na Hané a hranicí okresů Olomouc a Prostějov u Olbramic a Laškova. Hlavním účelem vyhlášení přírodního parku je snaha o zachování přírodního rázu jednak v romantickém Terezském údolí, protékaném říčkou Šumicí, a také v přilehlém rozsáhlém lese. Území náleží do jižních zvlněných výběžků Zábřežské vrchoviny, které na východní straně postupně přecházejí do rovinaté Hané.

Terezské údolí Touto krajinou střední Moravy se proplétají říčky s něžnými názvy Pilavka a Šumice, romantická pojmenování nesou též jejich hluboká, na sebe navazující údolí. Pilavka se pod obcemi Ochoz (s vývěry kdysi oblíbené Ochozské kyselky), Budětsko a Raková vine Rakovským údolím, ústícím v lesním zákoutí pod obcí Krakovec a kaplí sv. Antonínka do Terezského údolí, protékaného říčkou Šumicí. Jde o velice poklidné partie, lákající v každé roční době k příjemným turistickým vycházkám i cyklistickým vyjížďkám. Údolí “šumné” říčky Šumice tvoří osu celému přírodnímu parku Terezské údolí.

Toto pojmenování se prý vztahuje k pověsti o nebohé dívčině Terezce, kdysi nespravedlivě vězněné v tvrzi panského Dolního zámku v Náměšti, později změněného na pivovarskou sladovnu. Toto místo při břehu Šumice najdeme ve vstupní části do údolí a území přírodního parku, kam směřují též tři vyznačené cesty - dvě turistické a trasa naučné stezky. Žlutě značená cesta se vine lesním terénem v severní částí, červené značky jdou tzv. Ludéřovským lesem a vymezují východní až jižní hranici chráněného území. Trasa naučné stezky, nesoucí název přírodního parku a opatřená několika informačními tabulemi, sleduje břehy Šumice.

Terezské údolí Asi pět kilometrů dlouhé Terezské údolí má velice malebný ráz se strmými zalesněnými svahy a místy širší lučinatou nivou. Ještě počátkem minulého století se tomuto zákoutí říkalo též Moravské Babiččino údolí. Podobnost krajinné scenérie se “skutečným” Babiččiným údolím u východočeských Ratibořic totiž umocňovala poloha náměšťského zámku nad lesnatou strání, blízká myslivna, mlýn, hospoda a několik dalších stavení roztroušených kolem potoka. Nyní je jediným stavením v počáteční části údolí ve směru od Náměšti někdejší Růžový mlýn, kde kdysi bývala též hájovna a panská pila. Poblíž se otevírá jáma opuštěného kamenolomu, prozrazující hlavní horninové složení této oblasti – fylitickou břidlici a drobu mladoprvohorního (karbonského) stáří. Tyto horniny tvoří i nedaleký, do značné míry už zarostlý útvar Beňovskou skálu, zvedající se nad pravým břehem Šumice. K tajemné skále, “střežící” vchod do údolí, a k osamělému Růžovému mlýnu se váže několik lidových pověstí, o kterých se dočteme i na informačním panelu naučné stezky.

Terezské údolí Lučinatá údolní niva je stanovištěm řady vzácných rostlin, v podzimních měsících tu například upoutá bezpočet ocúnů. Lesnaté stráně zase poskytují útočiště mnohým zástupcům živočišné říše – hnízdí tu například čáp černý, výr velký, jestřáb lesní. Nejvýše položeným místem přírodního parku je návrší Křemela (406 m) v severozápadním cípu, poblíž – už za okrajem lesa směrem k obci Olbramice – zaujmou i pěkně upravená boží muka.

Z celostátního hlediska významnější pamětihodností jsou ovšem stopy (valy, příkopy i části zdiva) po prehistorickém hradišti Rmíz na zalesněném ostrohu, vysoko nad levým břehem Šumice v jihozápadní části přírodního parku. Návštěva Terezského údolí bývá spojována s prohlídkou pozdně barokního zámku (tzv. Horního zámku) v Náměšti na Hané, obklopeného kruhovým parkem a lipovou alejí. V interiéru zámku je instalováno vnitřní zařízení z osmnáctého a devatenáctého století, k pozoruhodnostem patří stálá expozice historických kočárů (zejména olomouckých biskupů a arcibiskupů) a také výstava, věnovaná vývoji dětských kočárků.

Doc. RNDr. Jan Vítek,
vyšlo v čísle 48/2006 časopisu Veřejná Správa
Terezské údolí Terezské údolí
[zdroj: www.namestnahane.cz]