další odkazy:

kulturní akce:
Zahrada
Drátofest
Hanácké slavnosti

v blízkosti
kaple sv. trojice
horní zámek
pozůstatky hradu
amfiteátr

Náměšť na Hané

podium u kapličky

U Kaple Nejsvětější Trojice se nachází plocha, kde se odahrávají letní rockové zábavy. Prostoru se také využívá při festivalech Zahrada a Drátofest a v neposlední řadě se zde představují účinkující Hanáckých slavností.

podium u kapličky při rockové zábavě