zámek
nebe
nebe2
roh
menu

Horní zámek

Náměšť na Hané

časová osa
2000
|
1900
|
1800
|
1700
|
1600
|
stavba zámku Harrachy
1766
1778
Kinští novými majiteli
1916
Ottahal majitelem
znárodnění
1945
right-border
right-border

mapa

okolí zámku
mapa zámecký park zámecký park zámecká kaple zámecká kaple amfiteátr amfiteátr pódium u kapličky pódium u kapličky zřícenina středověkého hradu zřícenina

Horní zámek

v blízkosti zámku

horní zámek v Náměšti na Hané pohled zepředu
horní zámek v Náměšti na Hané v noci svítí do daleka zámek v noci
pohled na horní zámek zezadu pohled na zámek ze zadní strany
cesta kolem zámku cesta kolem zámku
cesta kolem zámku cesta kolem zámku
cesta kolem zámku cesta kolem zámku lemovaná tkalcovskými domky
horní zámek v Náměšti na Hané jedna z lipových alejí
východní lipová alej jedna z lipových alejí
horní zámek obklopuje zámecký park zámecký park

Stavba zámku - Harrachové
V roce 1726 koupili náměšťské panství Harrachové, kteří patřili k významným rodům v Habsburské říši. V této době jim jako sídlo sloužil starý tzv. Dolní zámek. Po skončení sedmileté války (přesně 1.3.1766) začal Ferdinand Bonaventura se stavbou nového zámku poblíž zříceniny středověkého hradu. Toto nové letní sídlo je postaveno v ranně klasicistním slohu se zřetelnou inspirací francouzskými vzory. Současně vznikl také kruhový park kolem zámku, ze kterého vybíhají do všech světových stran cesty lemované lipovým stromořadím. Kolem parku vede cesta, ze které se rozbíhají do čtyř světových stran lipové aleje. Na obvodě zadního půlkruhu bylo postaveno 17 tkalcovských domů - parcely domů se paprskovitě rozbíhají do prostoru. Takový sídelní útvar je zcela neobvyklý a u nás asi jediný. Pro nový zámek se vžilo označení Horní zámek a starý zámek se nazývá Dolní zámek.

Kinští majiteli zámku
V roce 1778 zdědila Náměšť dcera hraběte z Harrachu Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. Kinští byla stejně jako Harrachové jednou z nejpřednějších rodin v říši. Manžel Marie Rózy - Josef hrabě Kinský se dokonce po smrti svého otce stal v roce 1792 knížetem a hlavou celé rozvětvené rodiny. Nikdy předtím, ani potom již Náměšť jako svou vrchnost neměla člověka s knížecím titulem. Neboť jeho nástupce v Náměšti, druhorozený syn František Josef Kinský, byl jen hrabětem. Knížecí linie rodu totiž šla dál po prvorozeném synovi-Ferdinandovi Kinském. Poslední náměšťský Kinský - hrabě Evžen II., prodal roku 1916 náměšťský velkostatek velkoobchodníku se železem Františku Ottahalovi z Olomouce za 2.300.000 rakouských korun. Hrabě Evžen II. zemřel bezdětný roku 1939 ve Vídni a ním vymřela i náměšťská větev hrabat Kinských.

Poslední majitelé - Ottáhalové
František Ottáhal, který měl výsadní zastoupení u Vítkovických železáren pro prodej zboží na celé Moravě, se snažil koupí velkostatku a Horního zámku ukázat svůj majetkový vzestup. Manželé Ottáhalovi si zámek nechali zmodernizovat - zavedli zde elektřinu, vodu a instalovali ústřední vytápění, z této doby pochází také úprava zámeckého parku - park byl obehnán zídkou, byly postaveny: kolonáda, jezírko a bazén. V roce 1943 zemřel Fr. Ottáhal a jeho rozsáhlý majetek byl rozdělen mezi jeho ženu a děti. Zámek a k němu náležející velkostatek vlastnila z 1/2 manželka Anna, 1/4 syn Otto a 1/4 dcera Helena. 17. června 1945 byl majetek rodině podle Benešových dekretů zkonfiskován a byli prohlášeni za Němce. Byla to jedna z prvních konfiskací v ČSR.

Do konce roku 1999 zámek spravovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 1.ledna 2000 do 30.června 2000 SSHZZSM (Správa státních hradů, zámků a zahrad Severní Moravy). Od 1.července 2000 je zámek majetkem Obce Náměšť na Hané.

[zdroj: www.namestnahane.cz]