Náměšť na Hané

šipka
1141
1280
1319
1350
1556
1726
1758
1777
1848
1916
2000

POSLEDNÍ MAJITELÉ NÁMĚŠTĚ

mapa Náměště z let 1876-1878 z III. vojenského plánování Poslední šlechtický majitel náměšťského velkostatku Evžen II. hrabě Kinský (syn hraběte Evžena I., bratra Dominika hraběte Kinského) prodal roku 1916 velkostatek velkoobchodníku se železem Františku Ottahalovi z Olomouce za 2.600.000 korun. František Ottahal, který měl výsadní zastoupení u Vítkovických železáren pro prodej zboží na celé Moravě, se snažil koupí velkostatku a Horního zámku ukázat svůj majetkový vzestup. Protože se chtěl vyrovnat staré šlechtě, provdal roku 1931 svou dceru Helenu za barona von Eichhoff. Poslední náměšťský Kinský, hrabě Evžen II., zemřel bezdětný roku 1939 ve Vídni a ním vymřela i náměšťská větev hrabat Kinských.

[zdroj: www.namestnahane.cz]
zpět