zámek
nebe
nebe2
roh
menu

Dolní zámek

Náměšť na Hané

časová osa
2000
|
1900
|
1800
|
1700
|
1600
|
stavba zámku Harrachy
1766
1778
Kinští novými majiteli
1916
Ottahal majitelem
znárodnění
1945

nacházíte se

home » historie

mapa

okolí zámku
mapa

Dolní zámek

v blízkosti zámku

Sladovna

Na místě dnešní sladovny (dolního zámku) původně stála tvrz. První zmínka o tvrzi pochází z roku 1490, avšak postavena byla zřejmě již v polovině 14. století. Od roku 1536 byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna. Tato tvrz byla v v roce 1556 přestavěna na renesanční zámek. V roce 1665 byl zámek zpustošen Švédy.

1726 přešlo vlastnictví Náměště na rod Harrachů, nechali postavit nad původním dolním zámkem nový barokní. Ferdinand Bonaventura hrabě Harrach se rozhodl rozšířit svou tkalcovskou výrobu i do Náměště a zřídit zde manufakturu, kterou umístil do Dolního zámku. Náměšťská manufaktura byla založena v letech 1767-1768 a po třináct let, až do roku 1780, plně pracovala. Prvními pracovníky manufaktury byli tkalci z Janovic, které sem hrabě Harrach poslal, aby začali s výrobou lněných tkanin. Stejně jako v Janovicích pro ně nechal vystavět domky, které v počtu 17 vytvořily půlkruh kolem Horního zámku. Zároveň bylo postaveno bělidlo, na němž zpočátku pracovali janovičtí odborníci, neboť v Náměšti pro tuto práci nebyli poddaní zaučeni. Pro ně bylo nutno pořádat kurzy, na kterých se učili správně příst len a vlnu. Manufaktura v Náměšti se slibně rozvíjela, neboť již v roce 1771 byl počet stavů z původních 16 zvýšen na 44. Tkalcům se zpočátku dařilo dobře, protože hrabě Harrach jim nechal vystavět již zmíněných 17 domků, zakoupil jim do dílen nástroje, které tkalci spláceli, platili rovněž činži z pozemků a reluici robot.

Po smrti Ferdinanda Bonaventury hraběte Harracha byl provoz manufaktury zastaven a její zařízení roku 1781 prodáno v dražbě. Rozlehlé statky svého otce zdědila jeho jediná žijící dcera Marie Růžena hraběnka Harrachová (25.11.1758-31.3.1814) od roku 1777 provdaná za Josefa hraběte Kinského.

Nicméně zámek se za 15 let se přestavoval znovu, tentokrát na sladovnu. Při druhé přestavbě byl zámek vlastněn Kinskými. Ti jej vlastnili až do roku 1916, kdy zámek koupil olomoucký velkoobchodník Fr. Ottáhal. Rod Ottáhalů vlastnil zámek až do znárodnění v roce 1945.

[zdroj: www.namestnahane.cz]